Pháp lý 1/500 Opal Boulevard

phong kinh doanh dat xanh opal boulevard phap ly 1/500-1

Uỷ ban nhân dân tỉnh Thị Xã Dĩ An, Bình Dương quyết định phê duyệt dự án đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu căn hộ – thương mại dịch vụ cao tầng đường Kha Vạn Cân, Phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương.

phong kinh doanh dat xanh opal boulevard phap ly 1/500-1

phong kinh doanh dat xanh opal boulevard phap ly 1/500-3

phong kinh doanh dat xanh opal boulevard phap ly 1/500-5

phong kinh doanh dat xanh opal boulevard phap ly 1/500-7

phong kinh doanh dat xanh opal boulevard phap ly 1/500-9

phong kinh doanh dat xanh opal boulevard phap ly 1/500-13

phong kinh doanh dat xanh opal boulevard phap ly 1/500-15

 

 

phong kinh doanh dat xanh opal boulevard phap ly 1/500-4

phong kinh doanh dat xanh opal boulevard phap ly 1/500-6

phong kinh doanh dat xanh opal boulevard phap ly 1/500-8

phong kinh doanh dat xanh opal boulevard phap ly 1/500-10

phong kinh doanh dat xanh opal boulevard phap ly 1/500-14

phong kinh doanh dat xanh opal boulevard phap ly 1/500-16

094 375 6670